De Stichting voor Rudolf Steiner Pedagogie verzamelt schenkgeld om vrije initiatieven in en om vrijescholen te kunnen ondersteunen.

Over ons

Bent u vrijeschoolouder, grootouder van vrijeschoolkinderen, oudleerling van een vrijeschool of bent u op een andere manier enthousiast voor het vrijeschoolonderwijs? Wilt u ons dan helpen om initiatieven binnen de vrijeschoolpedagogie financieel te ondersteunen?

Het zijn heel verschillende projecten waarvoor een ondersteuning van ons fonds wordt gevraagd, omdat de normale subsidie niet toereikend is. Enkele voorbeelden:

  • Aanschaf van kasten om een kinderbibliotheek op school in te richten. Helaas kan dit niet uit de huidige exploitatie.
  • Een professionele euritmie-opvoering van tijd tot tijd is belangrijk voor vrijeschoolkinderen, maar de kosten kunnen niet zomaar door overheidssubsidie worden gedekt.
  • Het boek Zin in het leraarschap door Christof Wiechert over de praktijk van het vrijeschoolleraarschap met heel veel praktische aanwijzingen en herkenbare situaties kon worden uitgegeven met financiële hulp van onze stichting
  • Omdat de Stichting RSP in 2013 vijftig jaar bestaat, hebben we alle vrijschoolleraren in het primair onderwijs een boekje over Sinterklaas cadeau gedaan. Het is geschreven door Pieter van der Ree en geeft veel aanknopingspunten om met dit nationale feest om te gaan.

Zie verder onder projecten, waar een omschrijving van de ondersteunde initiatieven en informatie over de Stichting wordt gegeven. U kunt hier ook de laatste jaarverslagen vinden.

Wij vragen alle vrienden van de vrijeschoolpedagogie, ouders, grootouders, oudleerlingen, bestuursleden, leraren of anderszins, om met hun bijdragen het fonds in staat te stellen antwoord te geven aan mensen die geld nodig hebben om hun idealen op het gebied van de vrijeschoolpedagogie te verwezenlijken. De giften zijn fiscaal aftrekbaar omdat het fonds als zgn. ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) is erkend. Schenken kan aan Triodos Bank NL84TRIO.021.21.96.405 t.n.v. Stichting voor Rudolf Steiner Pedagogie.