De Stichting voor Rudolf Steiner Pedagogie verzamelt schenkgeld om vrije initiatieven in en om vrijescholen te kunnen ondersteunen.

Masterproject van Margriet Stuijt

project-margrietstuijt

Naast het werk als vrijeschoolleraar heeft Margriet Stuijt in de afgelopen jaren gewerkt aan een masterscriptie over de emotionele impact van personen met een ASS (autismespectrumstoornis) op hun sociale omgeving: hoe kunnen leraren in het basisonderwijs een bewustzijn ontwikkelen voor dit fenomeen, de symptomen herkennen en een onderwijs bieden, waarin je dit ‘meeneemt’.

Een artikel hierover verschijnt ook in de Lerarenbrieven. Omdat dit onderzoek belangrijk is voor leerkrachten in het primair (vrijeschool)onderwijs is een financiële ondersteuning gegeven voor de uitgave van de scriptie.

Ondersteund in 2014

De Stichting voor Rudolf Steiner Pedagogie heeft met € 1.000 de uitgave van de scriptie ondersteund.

Uw bijdrage is van groot belang!

Help mee om projecten als dit te kunnen blijven ondersteunen.

Direct doneren