De Stichting voor Rudolf Steiner Pedagogie verzamelt schenkgeld om vrije initiatieven in en om vrijescholen te kunnen ondersteunen.

Passie voor pedagogie

project-werfklas-symposium

Onder deze titel hebben de mensen van de Werfklas een symposium georganiseerd ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van hun school. Het symposium wordt gehouden op woensdag 25 juni in UniePlaza, Multatulilaan 12 in Culemborg. De doelstelling is het wekken van de wil om het onderwijs te richten op de individuele behoeften van het kind, het op te bouwen uit ervaringen van het kind en het als leraar zelf vorm te geven. Een tweede doelstelling is om onderwijs dat op deze impuls is gebaseerd, vanuit overheidsorganen beleidsmatig en financieel te ondersteunen.

Website: werfklas.nl

Ondersteund in 2014

De Stichting voor Rudolf Steiner Pedagogie heeft met € 500 de begroting ondersteund.

Uw bijdrage is van groot belang!

Help mee om projecten als dit te kunnen blijven ondersteunen.

Direct doneren