De Stichting voor Rudolf Steiner Pedagogie verzamelt schenkgeld om vrije initiatieven in en om vrijescholen te kunnen ondersteunen.

Veel goeds van de vrijeschool

project-veelgoeds

In 2013 is een nieuwe website gelanceerd waarop vrijeschoolleerkrachten lesmateriaal kunnen uitwisselen en zo hun vondsten ook voor collega’s beschikbaar kunnen stellen. Jany van Oudheusden heeft hiermee iets neergezet, wat ze al heel lang wilde en waarvoor ze ook al jarenlang materiaal verzameld had. Vrijeschoolcollega’s kunnen hun lesmateriaal inbrengen en anderen kunnen daarmee weer hun ideeën aanvullen.

Website: veelgoeds.org

Ondersteund in 2014

De Stichting voor Rudolf Steiner Pedagogie heeft met € 1.000 een bijdrage gegeven om het opzetten van de website financieel te ondersteunen.

Uw bijdrage is van groot belang!

Help mee om projecten als dit te kunnen blijven ondersteunen.

Direct doneren