De Stichting voor Rudolf Steiner Pedagogie verzamelt schenkgeld om vrije initiatieven in en om vrijescholen te kunnen ondersteunen.

Vereniging voor Voortgezet Vrijeschool Onderwijs in Delft

project-grotius-delft

In Delft worden voorbereidingen getroffen om een vrijeschoolafdeling voor voortgezet onderwijs te starten op het Grotius College Delft. De normale kosten die deze uitbreiding van de school met zich meebrengen, worden door de school vergoed. De initiatiefnemers willen echter nog iets meer doen om de lokalen beter af te stemmen op het vrijeschoolonderwijs wat daar gegeven gaat worden. Dit betekent uiteraard extra kosten. Verder willen de initiatiefnemers ook extra publiciteit verzorgen. Voor deze beide projecten is een subsidie-aanvraag ingediend waarvan we een gedeelte ondersteunen.

Ondersteund in 2014

De Stichting voor Rudolf Steiner Pedagogie heeft de kosten à € 580 voor het opknappen van een 7e klas-lokaal op zich genomen.

Uw bijdrage is van groot belang!

Help mee om projecten als dit te kunnen blijven ondersteunen.

Direct doneren