De Stichting voor Rudolf Steiner Pedagogie verzamelt schenkgeld om vrije initiatieven in en om vrijescholen te kunnen ondersteunen.

Vrije Peutergroep ‘t Kleine Volkje

project-tkleinevolkje

't Kleine Volkje verzorgt opvang voor hele en halve dagen voor kinderen van 0 tot 4 jaar en heeft onderdak gevonden in het gebouw van de voormalige Helicon, aan de Socrateslaan in Zeist. In de zomer van 2014 worden de nodige aanpassingen uitgevoerd om de gehuurde ruimtes geschikt te maken voor een huiselijke en veilige omgeving voor de kleintjes. De keuze voor deze locatie is heel praktisch voor ouders die ook kinderen hebben op de Zeister Vrije School of de Stichtse Vrije School, omdat de opvang op hetzelfde terrein is gelegen.

Website: tkleinevolkje.nl

Ondersteund in 2014

De Stichting voor Rudolf Steiner Pedagogie heeft met een (renteloze) lening van € 10.000 geholpen om de financiering verder rond te krijgen.

Uw bijdrage is van groot belang!

Help mee om projecten als dit te kunnen blijven ondersteunen.

Direct doneren