De Stichting voor Rudolf Steiner Pedagogie verzamelt schenkgeld om vrije initiatieven in en om vrijescholen te kunnen ondersteunen.

Waldorf Communications

project-waldorfcomm

Tanja Markies, oprichter van Waldorf Communications en Subsoli Films, wil met haar werk de vruchten van het antroposofische gedachtegoed op educatief en therapeutisch gebied middels kleurige en boeiende films meer zichtbaar maken. Subsoli Films brengt de werkprocessen in beeld volgens het uitgangspunt ‘Wat, hoe, waarom’. ‘Wat’: een kort beeldverhaal waarin alle aspecten van het betreffende onderwerp aan bod komen. ‘Hoe’: een uitgebreider beeldverhaal met tekst en uitleg. ‘Waarom’: interviews met mensen die hiermee te maken hebben. Een eerste drieluik, het ‘Wat, hoe en waarom’, gaat over nat-in-nat-schilderen. Het tweede drieluik Choroi brengt het belang van muzikale educatie in beeld. Het derde drieluik Zonnekindpoppen laat de betekenis zien van de (zonnekind)pop bij de ontwikkeling van een kind. Voor de beide laatste drieluiken is een financiële ondersteuning gevraagd.

Ondersteund in 2014

De Stichting voor Rudolf Steiner Pedagogie draagt dit initiatief een warm hart toe en heeft € 500 bijgedragen.

Uw bijdrage is van groot belang!

Help mee om projecten als dit te kunnen blijven ondersteunen.

Direct doneren