De Stichting voor Rudolf Steiner Pedagogie verzamelt schenkgeld om vrije initiatieven in en om vrijescholen te kunnen ondersteunen.

Welkom

Euritmie-uitvoering Wooden Wings

Een groep van Oostenrijkse euritmisten onder leiding van Ernst Reepmaker liet ook in Nederland zien welke nieuwe wegen zij bewandelen in de euritmie. Vooral de sociale omgangsvormen vormden een thema, dat op ludieke wijze werd belicht.

Een bakfiets voor Heemhuys Pippi in Rijswijk

In deze kleinschalige opvang voor peuters was het een grote wens om de kinderen ook te kunnen vervoeren naar een bos of park in de buurt, zodat ze daar zouden kunnen genieten van de vogels, de bloemen en de bomen. De Babboe Big Bakfiets was daarvoor de ideale oplossing.

Kinderdagverblijf Gabriël

In Turnhout is een vrijeschool, in België een steinerschool genoemd, waar behoefte ontstond om op het terrein van de school ook een kleinschalige opvang te creëren voor baby’s en peuters, zodat ouders al vroeg in contact kunnen komen met de uitgangspunten van de antroposofische pedagogie.

Welkom

De Stichting voor Rudolf Steiner Pedagogie verzamelt schenkgeld om vrije initiatieven in en om vrijescholen te kunnen ondersteunen. Bij projecten is te lezen aan welke initiatieven in de afgelopen tijd is bijgedragen.

Onze prioriteiten liggen vooral bij:

  • initiatieven voor het Kleine Kind
  • onderzoeken ter verrijking van de vrijeschoolpedagogie
  • ondersteuning van het werk van de Pädagogische Sektion in Dornach (Zw)

De Stichting heeft de ANBI-status waardoor schenkingen – binnen de gestelde grenzen – aftrekbaar zijn. Oud-vrijeschoolleerlingen, ouders en grootouders, iedereen met hart voor kinderen: bent u al donateur? Helpt u mee om de vrijeschoolpedagogie te ondersteunen?