De Stichting voor Rudolf Steiner Pedagogie verzamelt schenkgeld om vrije initiatieven in en om vrijescholen te kunnen ondersteunen.

Welkom

De Stichting voor Rudolf Steiner Pedagogie is per 31 januari 2019 opgeheven.

Wij danken alle donateurs die in de afgelopen decennia het werk van de RSP mogelijk hebben gemaakt.