Boek – Ter Verdieping

Ter verdieping van de vrijeschoolpedagogie: voor de Steinerscholen in België en de vrijescholen in Nederland

Dit boek is de vertaling van Zur Vertiefung der Waldorfpädagogik, dat in 1985 is uitgekomen, met een tweede aangevulde druk in 1990 en een vierde, gewijzigde druk in 2000. Het is als manuscript uitgegeven door de Pädagogische Sektion der Freien Hochschule für Geisteswissenschaft in Dornach. De Nederlandse vertaling is in 2006 in Nederland gedrukt. Een tweede iets gewijzigde druk is verschenen in 2007 en nu in 2015 is de derde druk verschenen eveneens met kleine wijzigingen.

Het boek bevat teksten, citaten, brieven en spreuken van Rudolf Steiner ter verdieping van het werk van mensen die als opvoeder en leraar in de vrijeschoolpedagogie van Rudolf Steiner werkzaam zijn. Ook de inauguratietekst is opgenomen die Rudolf Steiner heeft uitgesproken bij het begin van de cursus Algemene Menskunde voor de eerste vrijeschoolleraren. Deze tekst is jarenlang op iedere vrijeschool bij het begin van het schooljaar als de ‘ongedrukte passage’ gelezen in het lerarencollege voordat de leerlingen arriveerden. Ook de beide lerarenmeditaties die Rudolf Steiner aan de leraren heeft gegeven, zijn opgenomen.

De vertaling van de spreuken en meditaties is samen met de oorspronkelijke Duitse tekst op één bladzijde gedrukt met daarnaast het facsimile met de betreffende spreuk of meditatie in het handschrift van Rudolf Steiner. Voor de ochtendspreuken voor de lagere en hogere klassen zijn de vertalingen genomen die in de meeste vrijescholen in het Nederlandse taalgebied worden gebruikt. Wellicht zullen deze nog hier en daar afwijken van de op verschillende scholen gebruikte vertaling. Uiteraard is iedereen vrij om hierin een keuze te maken. Ditzelfde geldt voor de beide lerarenmeditaties en de overige spreuken; bij vertalingen moeten nu eenmaal keuzes worden gemaakt.

Het uitgeven van de Nederlandse vertaling is mogelijk geworden door financiële ondersteuning van de Stichting voor Rudolf Steiner Pedagogie, bestaande uit een schenking voor de vertaalkosten en een lening voor het drukken van de boeken. De eerste oplage omvatte 1500 exemplaren, de tweede druk omvatte 1000 exemplaren en de derde druk 1500 exemplaren.

De administratieve verwerking wordt per 2019 door de Antroposofische Vereniging verzorgd. Het boek kost € 15,- en kunt u via het formulier hiernaast bestellen.

Aanvraagformulier

Wenst u exemplaren van Ter verdieping te bestellen? Vul dan onderstaand formulier in. Wij komen na het invullen en verzenden zo spoedig mogelijk bij u terug.