De Stichting voor Rudolf Steiner Pedagogie verzamelt schenkgeld om vrije initiatieven in en om vrijescholen te kunnen ondersteunen.

Projecten

Project ‘Fenomenologie naar de schoolbanken’

Het boek ´Inwendige orgaanstelsels fenomenologisch benaderd´ is het eerste resultaat van het project Fenomenologie naar de Schoolbanken. Met dit boek maak je opnieuw kennis met de inwendige organen en worden de voorstellingen die je ervan hebt verlevendigd. De fenomenologische benadering leidt tot dynamisch inzicht in de gedaante-ontwikkeling, de levenskracht en in de betekenis van de…

Lees verder →

Oprichting Vrijeschool Amsterdam Noord

Een groep ouders in Amsterdam Noord willen graag een vrijeschool in dat deel van de stad. Maar het oprichten van een school heeft heel wat voeten in aarde! Er zijn voldoende aanmeldingen voor de school, maar wel allerlei bureaucratische voetangels en klemmen! Om als groep ouders sterker te staan is besloten om in ieder geval…

Lees verder →

Vrije School Den Haag viert 90-jarig bestaan

De Nederlandse vrijeschoolbeweging bestaat 90 jaar, omdat toen in Den Haag de eerste vrijeschool werd gestart met een paar kinderen. Nu zijn er bijna 100 vrijescholen in Nederland met ruim 20.000 leerlingen! Dit feest wordt in Den Haag gevierd. Een hoogtepunt vormt de uitvoering van de Zauberflöte door leerlingen en leraren van de Vrije School…

Lees verder →

Vrijeschoolliederen internationaal

Nadat in juli 2013 de website vrijeschoolliederen.nl feestelijk de wereld in was gezet, werd er door collega’s in het hele land dankbaar gebruik van gemaakt. Er zijn inmiddels 2300 liederen beschikbaar. Maandelijks verschijnen de liedsuggesties voor leerkrachten. De site is heel gebruiksvriendelijk. Per dag zijn er zo’n 140 bezoekers. Leerkrachten zijn heel blij met de…

Lees verder →

Waldorf Communications

Tanja Markies, oprichter van Waldorf Communications en Subsoli Films, wil met haar werk de vruchten van het antroposofische gedachtegoed op educatief en therapeutisch gebied middels kleurige en boeiende films meer zichtbaar maken. Subsoli Films brengt de werkprocessen in beeld volgens het uitgangspunt ‘Wat, hoe, waarom’. ‘Wat’: een kort beeldverhaal waarin alle aspecten van het betreffende…

Lees verder →

Passie voor pedagogie

Onder deze titel hebben de mensen van de Werfklas een symposium georganiseerd ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van hun school. Het symposium wordt gehouden op woensdag 25 juni in UniePlaza, Multatulilaan 12 in Culemborg. De doelstelling is het wekken van de wil om het onderwijs te richten op de individuele behoeften van het kind,…

Lees verder →

Euritmie-uitvoering Wooden Wings

Een groep van Oostenrijkse euritmisten onder leiding van Ernst Reepmaker liet ook in Nederland zien welke nieuwe wegen zij bewandelen in de euritmie. Vooral de sociale omgangsvormen vormden een thema, dat op ludieke wijze werd belicht. In januari heeft de groep een optreden verzorgd, eerst voor volwassenen en toen voor de middenbouwers van de Stichtse…

Lees verder →

Vereniging voor Voortgezet Vrijeschool Onderwijs in Delft

In Delft worden voorbereidingen getroffen om een vrijeschoolafdeling voor voortgezet onderwijs te starten op het Grotius College Delft. De normale kosten die deze uitbreiding van de school met zich meebrengen, worden door de school vergoed. De initiatiefnemers willen echter nog iets meer doen om de lokalen beter af te stemmen op het vrijeschoolonderwijs wat daar…

Lees verder →

Kinderdagverblijf Gabriël

In Turnhout is een vrijeschool, in België een steinerschool genoemd, waar behoefte ontstond om op het terrein van de school ook een kleinschalige opvang te creëren voor baby’s en peuters, zodat ouders al vroeg in contact kunnen komen met de uitgangspunten van de antroposofische pedagogie. Met veel enthousiasme en een grote inzet van ouders en…

Lees verder →

Masterproject van Margriet Stuijt

Naast het werk als vrijeschoolleraar heeft Margriet Stuijt in de afgelopen jaren gewerkt aan een masterscriptie over de emotionele impact van personen met een ASS (autismespectrumstoornis) op hun sociale omgeving: hoe kunnen leraren in het basisonderwijs een bewustzijn ontwikkelen voor dit fenomeen, de symptomen herkennen en een onderwijs bieden, waarin je dit ‘meeneemt’. Een artikel…

Lees verder →